Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019D33613

2019D33613

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2019

Op 20 juni jl. heeft uw vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mij verzocht om een afschrift van mijn antwoord op de brief van Wakker Dier betreft het ongeriefrapport kalveren.

In de bijlage vindt u de antwoordbrief die aan Wakker Dier verzonden is.1

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl