2019D27894

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2019

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij op 21 mei 2019 verzocht om een reactie te geven op een brief van de vier grote steden over de reparatie van de onvolledige AOW opbouw van Surinamers en Antillianen in Nederland. Hierbij ontvangt u mijn reactie1.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven