Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019D13596

2019D13596

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2019

Op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuur ik uw Kamer hierbij een afschrift1 van mijn reactie van 18 december 2018 op de brief van Dutch Vision Solutions (DVS) van 1 oktober 2018 over de mogelijke toepassing van de elektrische kopverdover in Nederlandse pluimveeslachthuizen en het handelen van de NVWA.

Ik ondersteun innovaties in de dierlijke sector en juich een diervriendelijk alternatief voor de waterbad bedwelming van pluimvee toe. Een dergelijke vernieuwing dient zich eerst onder praktijkomstandigheden te bewijzen: in een pluimveeslachthuis met de daar gangbare productiesnelheden en gedurende de tijdsduur van een normale slachtdag. Uit de pilot die in 2017, onder toezicht en met medewerking van de NVWA, heeft plaatsgevonden, bleek dat de kopverdover nog niet feilloos functioneerde. Het betrokken pluimveeslachthuis heeft na de pilot geen nieuwe stappen ondernomen om de elektrische kopverdover structureel in het slachtproces in te zetten.

De NVWA ziet erop toe dat het welzijn van de dieren wordt geborgd en dat dieren op een verantwoorde manier worden bedwelmd alvorens te worden gedood. De NVWA geeft dus geen goedkeuring aan de door het slachthuis gebruikte bedwelmingsapparaten, maar ziet erop toe dat deze apparaten de dieren in de praktijksituatie, bij toepassing in een slachthuis, op een juiste manier bedwelmen en dat daarmee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Op dit moment wordt met mijn ministerie, de NVWA, een onderzoeksinstelling en de verschillende belanghebbenden gesproken over een mogelijk vervolgtraject.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.