Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019D02105

2019D02105

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2019

Hierbij reageer ik op verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de ontvangen brief van een student over de vergoeding van opleidingskosten voor mensen met een Wajong-uitkering.

De briefschrijfster is een opleiding tot doktersassistente gaan volgen. In haar brief vertelt ze dat zij de kosten van haar opleiding en de vaste lasten probeert te betalen met een combinatie van een Wajong-uitkering en studiefinanciering. Zij geeft aan dat haar studiefinanciering naar beneden bijgesteld wordt omdat haar vader vorig jaar te veel heeft verdiend. Haar vader is begin dit jaar met pensioen gegaan en zij schrijft dat het daardoor moeilijk wordt om rond te komen.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kijkt bij de bepaling van de hoogte van de studiefinanciering naar het inkomen van de ouders van twee jaar geleden. Als het inkomen van de ouders daalt, kan een zogeheten «peiljaarverlegging» aangevraagd worden. Dan kijkt DUO naar een later inkomen. Dit kan voor de briefschrijfster betekenen dat een hoger bedrag aan aanvullende beurs wordt toegekend. Op de website van DUO staat daar meer informatie over: https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/inkomen-ouders.jsp.

De briefschrijfster kan daarnaast gebruik maken van de mogelijkheid om onder sociale voorwaarden geld te lenen voor het bekostigen van haar opleiding. Op de website van DUO staat hierover meer informatie: https://duo.nl/particulier/lenen.jsp.

In de brief noemt de briefschrijfster een vergoeding vanuit de gemeente. Vermoedelijk gaat het over de studietoeslag op grond van de Participatiewet. Iemand met een beperking of handicap, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een studietoeslag vanuit de gemeente. Voor meer informatie kan de briefschrijfster contact opnemen met de gemeente waar zij woont.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven