Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20182018D24515

2018D24515

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2018

In antwoord op het verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een reactie op de oproep om Pro-Ana websites te verbieden bericht ik u als volgt. Pro-Ana sites idealiseren mager zijn en geven bezoekers tips hoe ze hun eetstoornis kunnen verbergen. Laat ik voorop stellen dat anorexia nervosa een ernstige psychiatrische ziekte is, en dat elke stap die helpt om anorexia nervosa te voorkomen of te genezen welkom is.

Naar aanleiding van het Franse verbod van Pro-Ana sites is in 2015 in overleg met deskundigen bezien of een dergelijk verbod ook in Nederland wenselijk en mogelijk zou zijn. De conclusie was dat een verbod in Nederland niet verstandig is, en dat Pro-Ana sites geen oorzaak zijn van anorexia. Ze kunnen wel een negatieve rol spelen bij de ontwikkeling van de ziekte. Het is de vraag in hoeverre een Nederlands verbod van Pro-Ana sites hiertegen zou helpen. Internet is niet gebonden aan landsgrenzen. Bovendien hebben de meeste Pro-Ana uitingen zich verplaatst naar sociale media. Op jongeren zonder eetstoornis heeft Pro-Ana vooral een afstotend effect.

Daar komt bij dat een verbod een averechts effect kan hebben. Anorexia nervosa is zoals gezegd een ernstige ziekte, waarbij de controlebehoefte over eten een uiting is van complexe psychiatrische problematiek. Het herstel daarvan is vaak een langdurig proces, waarbij juist het contact leggen met anderen een gunstige factor kan zijn. Pro-Ana sites en Pro-Ana op sociale media kunnen een rol spelen bij het doorbreken van het psychische isolement waarin veel patiënten verkeren. Vaak is Pro-Ana een uiting van anorexiapatiënten die nog niet inzien dat zij ziek zijn. Het verbieden en strafbaar stellen zou een verkeerd signaal zijn en bevordert niet dat deze personen hulp gaan zoeken.

Als tegenhanger van Pro-Ana is de online hulpsite www.proud2Bme.nl opgezet voor iedereen die problemen heeft met zelfbeeld, eten en aangrenzende problematiek. Bezoekers kunnen in contact komen met lotgenoten en steun krijgen voor hun problemen van ervaringsdeskundigen en professionals. Ook is er een online ontmoetingsplek https://www.ikookvanmij.nl voor mensen met een eetstoornis die nieuwsgierig zijn naar herstel, maar daar nog niet aan toe zijn.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis