2017D19591

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2017

Hierbij ontvangt u een afschrift van de kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein. De colleges worden door mij gevraagd bestuurlijke prioriteit te geven aan belangrijke aandachtspunten die spelen binnen het sociaal domein. De gemeenteraden ontvangen een afschrift van deze brief.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven