Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-20152014D35123

2014D35123 Lijst van vragen

Nr.

Vraag

   

1

Kunt u aangeven hoe de relatie tussen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de VN-Veiligheidsraad is, die in een resolutie vraagt om het onderzoek?

2

Heeft Nederland en/of de OvV de kaarten van de Oekraïense zoekactie inmiddels verkregen? Zo ja, hoe en wanneer? En kunnen die openbaar gemaakt worden?

3

Kunt u de overeenkomst (gemeld op de site van het OM) tussen Oekraïne, Nederland, Australië en België openbaar maken of ter vertrouwelijke inzage geven?

4

Welke beloftes en toezeggingen heeft Nederland voor het onderzoek van OM en OVV aan Oekraïne moeten doen? (bv. inzake geheimhouding, voorleggen resultaten, bezit bewijslast)?

5

Wat is de reden dat u een VN-missie naar de crashsite niet nodig heeft geacht?

6

Waarom was een VN-resolutie voor een VN-missie naar de crashsite al gemaakt, maar is die nog niet ingediend?

7

Zijn er in de toekomst voorwaarden waardoor u wel een VN-missie naar de crashsite overweegt?

8

Klopt het dat Awacs-vliegtuigen van de NAVO rond de tijd van de crash van MH17 signalen van een luchtafweerraket hebben waargenomen?

9

Kloppen de antwoorden op de vragen van de Duitse regering dat deze signalen inderdaad zijn opgevangen? Zo ja, waarom is de Kamer daar nog niet over geïnformeerd?

10

Hoe moet het strafproces er nu volgens u uitzien? Is er een rol voor het Internationaal Strafhof weggelegd?

11

Hoe acht u de geopolitieke consequenties van dit onderzoek dat nog een jaar gaat duren?

12

Wat is de meeste actuele stand van zaken als het gaat om het opstellen van internationale richtlijnen voor het vliegen boven conflictgebieden?

13

Is er momenteel, eventueel via de OVSE, contact met de separatisten in Oost-Oekraïne?

14

Heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzage in de inlichtingen van de Verenigde Staten in het belang van het onderzoek naar de toedracht?

15

Werkt Oekraïne in voldoende mate mee met het onderzoek naar de toedracht van de ramp?

16

Werkt Rusland in voldoende mate mee met het onderzoek naar de toedracht van de ramp?

17

Andere deelnemende landen hebben commentaar mogen leveren op het rapport. Hoe is dit proces verlopen en is al het commentaar overgenomen?

18

Kunt u de commentaren geven van de geaccrediteerde landen, aan wie het concept-rapport gestuurd is, evenals het concept rapport?

19

Het rapport is na toezending aan geaccrediteerde vertegenwoordigers gewijzigd. Om welke wijzigingen gaat het?

20

Welke wrakstukken zijn geborgen en wie heeft ze in zijn bezit?

21

Wie analyseert op dit moment de stukjes metaal die in de lichamen van de piloten gevonden zijn?

22

Kunt u de overeenkomst tussen de OVV en de het Oekraïense National Bureau of Air Accident Investigation (NBAAI) openbaar maken?

23

Staan er in de overeenkomst waarmee het onderzoek is overgedragen aan de OVV, enige geheimhoudingsclausules of enige zaken die de OVV moet voorleggen aan het NBAAI of andere Oekraïense autoriteiten voordat de Onderzoeksraad kan overgaan tot onderzoek en/of openbaarmaking?

24

Is dit onderzoek wel representatief terwijl het onderzoeksteam nog niet op de crashsite is geweest?

25

Hoe groot wordt de kans geacht dat het onderzoeksteam op korte termijn alsnog onderzoek kan doen op de crashsite?

26

Hoe groot acht u de kans dat onderzoek op de crashsite mogelijk is voordat de winter invalt?

27

Wordt er verwacht dat het onderzoeksteam de crashsite zal bezoeken voordat het eindrapport zal worden gepubliceerd?

28

Hoe groot acht u de kans dat het onderzoeksteam wrakstukken kan onderzoeken voor het eindrapport?

29

Volgens de Onderzoeksraad kunnen de onderzoekers de crashsite pas bezoeken wanneer een «veilige en stabiele» situatie bereikt is. Wat zijn de precieze criteria van een «veilige en stabiele» situatie? Is er een inschatting te geven van wanneer er een «veilige en stabiele» situatie zal worden bereikt?

30

Heeft het NBAAI een stuk geschreven met haar onderzoek dat zij aan de Onderzoeksraad gestuurd heeft? Zo ja, kunt u dat openbaar maken?

31

Is aan de Amerikanen ook gevraagd om satellietbeelden beschikbaar te stellen van de minuten vlak voor, tijdens en na de crash? Hebben zij die satellietbeelden beschikbaar gesteld?

32

Wie heeft de satellietopnamen gemaakt die de Onderzoeksraad gebruikt? Zijn deze openbaar?

33

Welke radar- en satellietgegevens hebben de Russische autoriteiten ter beschikking gesteld? Zijn op de radar- en satellietbeelden die de Russische autoriteiten ter beschikking gesteld hebben, ook een of meerdere militaire toestellen te zien in de omgeving (max. 20 kilometer) van de MH17 op het moment van het verlies van radiocontact?

34

Kunt u de kennisgevingen aan luchtvarenden (Notices to Airmen – NOTAMs), die ontvangen zijn en over Oekraïne gaan, openbaar maken?

35

Waarom is een opmerking over een NOTAM via een addendum uit het rapport verwijderd? Op wiens verzoek gebeurde dat?

36

Van welke maatschappijen zijn de 2 B777’s en de A330, die op de kaart staan op pagina 12? Wat zijn hun vluchtnummers?

37

Heeft de Onderzoeksraad ook de radargegevens ontvangen van het gebied onder FL320, dat gesloten was voor deze vlucht?

38

Is aan een vertegenwoordiger van de Russische Federatie gevraagd aanwezig te zijn bij het uitlezen van de vluchtrecorders? Waarom was er geen Russische vertegenwoordiger aanwezig?

39

Wie waren aanwezig tijdens het uitlezen van de cockpit voice recorder en de flight data recorder? En wanneer en waar vond dit plaats?

40

Wanneer wordt de band van de cockpit voice recorder openbaar gemaakt?

41

Zijn de laatste millisecondes van de flightrecorder aan een speciale test onderworpen om te zien of daar geluiden, signalen in zitten die iets kunnen vertellen over wat het vliegtuig raakte?

42

Is «voorwerpen met hoge energie» een term die vaker gebruikt wordt bij dit soort onderzoeken? Zo ja, om wat te omschrijven? Zo nee, waarom is gekozen voor precies deze term?

43

Waarom worden satellietgegevens niet genoemd voor verder onderzoek?