Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132012D45904

2012D45904

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2012

Met uw brief van 5 oktober 2012 vraagt u mij een reactie te geven op de door u ontvangen e-mail van 24 september 2012 van mevrouw Van K. Zij is van mening dat de nieuwe eisen voor het staatsexamen die vanaf 2012 gaan gelden een beperking zijn van eerdere rechten, specifiek voor leerlingen met een beperking. Volgens haar zou het voor vso leerlingen die een vmbo BB of vmbo KB volgen onmogelijk zijn staatsexamen te doen voor de algemene vakken.

Waar mevrouw Van K. een punt heeft is de situatie dat vso-leerlingen – die buiten hun schuld niet via een symbiose (samenwerking van de vso-school met een vmbo-school) een examen aan een vmbo kunnen afleggen – zijn uitgesloten om bij de staatsexamencommissie een examen in één of meerdere avo-vakken af te leggen. Deze leerlingen zijn namelijk niet gezakt en dat is een voorwaarde om deelnemer aan staatsexamens avo-vakken vbo te kunnen worden. Ik vind de situatie die mevrouw Van K. schetst voldoende aanleiding om voor deze leerlingen het staatsexamenbesluit VO aan te passen. Dit doe ik door een wijziging van artikel 2a, zodat het ook voor de door haar bedoelde vso-leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen mogelijk wordt staatsexamen in de algemene vakken af te leggen. Vooruitlopend op de wijziging van genoemd besluit kan door de school voor deze leerlingen in het schooljaar 2012–2013 contact met het College voor Examens worden opgenomen.

Het is overigens wel zo dat vorig jaar het staatsexamenbesluit is aangepast waardoor gezakte vmbo leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen toch avo-vakken via een staatsexamen kunnen afleggen om zodoende alsnog hun diploma te behalen. Dit geldt ook voor vso-leerlingen die via een symbiose bij een vmbo examens hebben afgelegd en zijn gezakt. Ook zij kunnen voor de avo-vakken bij de staatsexamencommissie VO terecht.

Ik zal een afschrift van deze brief aan mevrouw Van K. sturen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker