2010D37270

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2010

Op 22 juni 2010 heeft de Eerste Kamer (vaste commissies voor Justitie en Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene zaken en Huis der Koningin) mij vragen gesteld over de procesvertegenwoordiging van het parlement in subsidiariteitgeschillen voor het EU-Hof.

Gezien het belang van dit onderwerp voor Uw Kamer, zend ik U een afschrift van mijn beantwoording.

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen

Naar boven