Registreren

Officiële bekendmakingen

U kunt zich abonneren op een door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Verplicht

Het wachtwoord dient te voldoen aan de volgende beveiligingseisen:

  • Minimaal 12 tekens
  • Minimaal 1 hoofdletter
  • Minimaal 1 kleine letter
  • Minimaal 1 cijfer
  • Minimaal 1 leesteken
Verplicht
Verplicht

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

KOOP (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vraagt om uw e-mailadres wanneer u gebruik wilt maken van 'Mijn abonnementen'.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het verstrekken van uw e-mailadres is noodzakelijk om toegang te verkrijgen tot het gepersonaliseerde onderdeel 'Mijn abonnementen' van onze website. Indien u dit specifiek aangeeft, ontvangt u van ons per e-mail updates over de door u opgeslagen zoekvragen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw e-mailadres wordt opgeslagen in het abonnementensysteem van KOOP. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw accountgegevens, tenzij u besluit uw account te verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

Voor uw rechten m.b.t. de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze website. U kunt ook contact opnemen met de Servicedesk van KOOP: servicedesk@koop.overheid.nl.

In de privacyverklaring leest u hoe Overheid.nl omgaat met uw persoonsgegevens en met cookies.

Voor vragen aan KOOP kunt u terecht op onze contactpagina.

Akkoordverklaring