Vragen van het lid Vondeling (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de gemeente Soest Bingo heeft verboden en senioren daarom nu «geranium!» roepen bij hun geliefde spel (ingezonden 26 april 2024).

Vraag 1

Bent u bekend met het besluit van de gemeente Soest om de bingomiddag voor senioren te verbieden omdat dit in strijd zou zijn met de Wet op de Kansspelen?1

Vraag 2

Vindt u het niet schandalig dat het enige uitje dat sommige ouderen hebben aan banden wordt gelegd?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er een groot verschil is tussen bingo en andere kansspelen, omdat bingo onschuldig is en het samenkomen centraal staat? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Beseft u zich dat met het verbieden van bingomiddagen de eenzaamheid onder ouderen kan toenemen?

Vraag 5

Bent u bereid om de Wet op de Kansspelen en/of andere relevante wetgeving aan te passen, zodat ouderen gewoon kunnen blijven genieten van hun geliefde spel?


X Noot
1

AD, 23 april 2024, Bingo is verboden, dus roepen senioren nu «geranium!» bij hun geliefde spel: «Gaat om de boodschap» | Topverhalen Amersfoort | AD.nl

Naar boven