Vragen van de leden Van Oostenbruggen (Nieuw Sociaal Contract) en Léon de Jong (PVV) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als «kennismigrant»» (ingezonden 28 maart 2024).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als «kennismigrant»»?1

Vraag 2

Wat vindt u van dit artikel? Wat is volgens u een kennismigrant?

Vraag 3

Hoeveel werknemers verblijven in Nederland op basis van een visum verkregen onder de kennismigrantenregeling?

Vraag 4

Kunt u een top 10 geven van branches (o.b.v. Standaard Bedrijfsindeling(SBI-)codes) waarin de meeste kennismigranten actief zijn?

Vraag 5

Wat is de top 25 van landen van herkomst van kennismigranten?

Vraag 6

Bent u van mening dat kappers, kabelleggers, betonvlechters, nagelsalonmedewerkers en schoonmakers niet kwalificeren als kennismigranten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u het eens met de Nederlandse Arbeidsinspectie dat dit soort bedrijven lastig te controleren is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Kunt u uitleggen wat de achterliggende problematiek is bij het controleren van een kennismigrantregeling die afgegeven is aan een werkgever die geregistreerd staat in de Kamer van Koophandel als bedrijf met bijvoorbeeld SBI-code 96021 (haarverzorging) of 8121 (interieurreiniging)?

Vraag 9

Wat vindt u van de ondergrens voor kennismigranten onder de 30 jaar?

Vraag 10

Vindt u deze ondergrens voldoende hoog om ook echt alleen arbeidsmigranten met specifieke schaarse kennis aan te trekken?

Vraag 11

Zou u deze vragen vóór het commissiedebat Arbeidsmigratie van 16 mei 2024 willen beantwoorden?

Vraag 12

Wilt u deze vragen één voor één beantwoorden?


X Noot
1

NOS, 27 maart 2024, «Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als «kennismigrant»», (nos.nl/artikel/2514408-arbeidsinspectie-ook-kappers-en-kabelleggers-werken-als-kennismigrant).

Naar boven