Vragen van het lid Sneller (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het online gebiedsverbod (ingezonden 20 maart 2024).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «burgemeester Halsema legt eerste online gebiedsverbod op aan lid rapgroep vanwege «ernstige geweldsincidenten»» van 8 maart 2024?1

Vraag 2

Hoe oordeelt u over het feit dat de rechter heeft geoordeeld dat het verbieden van online uitingen door de burgemeester een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van meningsuiting inhoudt en dus in strijd is met de Grondwet, maar dat burgemeester Halsema deze alsnog heeft opgelegd om verdere escalatie en geweld te voorkomen?

Vraag 3

Bent u voornemens om eindelijk uw rol als landelijk wetgever op te pakken en de Kamer een alternatief voorstel te sturen om online opruiing aan te pakken zodat burgemeesters niet langer genoodzaakt zijn om ongrondwettelijke maatregelen in te zetten?


X Noot
1

Het Parool, 8 maart 2024, «burgemeester Halsema legt eerste online gebiedsverbod op aan lid rapgroep vanwege «ernstige geweldsincidenten»», https://www.parool.nl/nederland/burgemeester-halsema-legt-eerste-online-gebiedsverbod-op-aan-lid-rapgroep-vanwege-ernstige-geweldsincidenten~b97467e1/

Naar boven