Vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een ME’er in Arnhem zijn taak niet wilde uitvoeren vanwege zijn religie (ingezonden 16 januari 2024).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht uit Het Algemeen Dagblad waarin beschreven wordt dat iemand van de Mobiele Eenheid (ME’er) zijn taak als handhaver van de openbare orde niet wilde uitvoeren vanwege zijn religie?1

Vraag 2

Bent u het met de stelling eens dat het volstrekt onacceptabel is als ME’ers hun taken benaderen als een soort lopend buffet en zelf kiezen welke opdracht zij wel of niet uitvoeren?

Vraag 3

Wat gaat u doen om alle ME'ers ervan te doordringen dat zij altijd de Nederlandse wet en de Nederlandse staat dienen, en dus niet hun persoonlijke overtuiging?


X Noot
1

AD, 14 januari 2024, Hoe een provocatie met een koran volledig uit de hand liep in Arnhem: «Ik snap niet dat de burgemeester dit heeft toegestaan» (https://www.ad.nl/binnenland/hoe-een-provocatie-met-een-koran-volledig-uit-de-hand-liep-in-arnhem-ik-snap-niet-dat-de-burgemeester-dit-heeft-toegestaan~ad81e910/).

Naar boven