Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekraïne (ingezonden 18 juli 2023).

Vraag 1

Klopt het dat Nederland het «Verdrag inzake Clustermunitie» heeft getekend?1

Vraag 2

Klopt het dat dit verdrag op dit moment voor Nederland rechtsgeldig is?

Vraag 3

Klopt het dat artikel 1 van dit verdrag als volgt luidt: Elke Staat die Partij is verplicht zich ertoe onder geen enkele omstandigheid clustermunitie te gebruiken; rechtstreeks of onrechtstreeks clustermunitie te ontwikkelen, te produceren, anderszins te verwerven, op te slaan, aan te houden of aan derden over te dragen; enige activiteit die op grond van dit Verdrag verboden is voor een Staat die Partij is te steunen, aan te moedigen of derden ertoe aan te zetten?

Vraag 4

Kunnen we hieruit concluderen dat Nederland met het tekenen van dit verdrag ook te kennen heeft gegeven het leveren en het gebruiken van clustermunitie in principe te veroordelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Klopt het dat de Verenigde Staten hebben aangekondigd clustermunitie te zullen gaan leveren aan Oekraïne?2

Vraag 6

Veroordeelt Nederland de levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekraïne? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Kunt u de vragen afzonderlijk en binnen drie weken beantwoorden?


X Noot
1

wetten.nl – Regeling – Verdrag inzake clustermunitie – BWBV0003143 (overheid.nl).

X Noot
2

Kritiek op Amerikaanse clustermunitie voor Oekraïne: «Moet direct stoppen» (nos.nl).

Naar boven