Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de aanwezigheid van de Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken bij de VN Mensenrechtenraad (ingezonden 14 februari 2023).

Vraag 1

Waarom is de Minister van Buitenlandse Zaken van het moordlustige en terroristische Iraanse regime welkom bij de VN Mensenrechtenraad?1

Vraag 2

Vindt u het ook krankzinnig dat hij vrolijk mag gaan oreren over mensenrechten, terwijl talloze Iraniërs op wrede wijze gedood en onderdrukt worden?

Vraag 3

Bent u bereid om in ieder geval uw Europese collega’s op te roepen weg te blijven bij deze poppenkast, die het regime slechts voor propagandadoeleinden zal benutten?

Vraag 4

Gaat de Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken nog meer VN vergaderingen bijwonen? Zo ja, bent u bereid daar weg te blijven indien Nederland in de betreffende commissie/raad zit?

Vraag 5

Bent u bereid de Nederlandse politieke en financiële steun voor de VN Mensenrechtenraad in te trekken, vanwege het structureel falen van de VN Mensenrechtenraad?


X Noot
1

UN Watch, «Iran’s Foreign Minister to Address U.N. Human Rights Council, Activists Urge Walkout», 6 February 2023, https://unwatch.org/irans-foreign-minister-to-address-u-n-human-rights-council-activists-urge-walkout/

Naar boven