Vragen van het lid Den Haan (Fractie Den Haan) aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het bericht «Telefoonlijnen roodgloeiend bij uitkerende instanties over tegenvallende AOW-uitkering» (ingezonden 2 februari 2023).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Telefoonlijnen roodgloeiend bij uitkerende instanties over tegenvallende Algemene Ouderdomswet (AOW-)uitkering»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de onrust die is ontstaan doordat mensen onvoldoende op de hoogte waren van de hoogte van de stijging van de AOW?

Vraag 3

Kunt u aangeven waarom AOW’ers niet proactief zijn geïnformeerd over deze wijziging? Gaat u ervoor zorgen dat dat alsnog gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u het eens dat de AOW’ers minstens gecompenseerd zouden moeten worden voor de inflatie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat gaat u doen voor de AOW’ers die amper rond kunnen komen, gezien alle stijgende kosten? U roept werkgevers op werknemers te ondersteunen of een salarisverhoging te geven. Wat kan de AOW’er van de overheid verwachten?


X Noot
1

De Telegraaf, 29 januari 2023, «Telefoonlijnen roodgloeiend bij uitkerende instanties over tegenvallende AOW-uitkering», (www.telegraaf.nl/financieel/849830667/telefoonlijnen-roodgloeiend-bij-uitkerende-instanties-over-tegenvallende-aow-uitkering).

Naar boven