Vraag van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Financiën over het World Economic Forum (ingezonden 18 november 2022).

Vraag 1

Kan de Kamer alle schriftelijke stukken krijgen van de afgelopen drie jaar, hoe dan ook genaamd en in welke vorm dan ook, terzake van het World Economic Forum en (de samenwerkingsverbanden tussen) het Ministerie van Financiën, alles in de ruimste zin, met betrekking tot het «Digital Currency Governance Consortium»1?


X Noot
1

Global Coalition for Value in Healthcare, World Economic Forum (weforum.org).

Naar boven