Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat er een groot tekort aan officieren van justitie is (ingezonden 21 september 2022).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat er een groot tekort aan officieren van justitie is?1

Vraag 2

Wat zijn volgens u de gevolgen van deze tekorten op de reeds overbelaste officieren van justitie en hun ondersteunend personeel, de partners in de strafrechtketen en de slachtoffers van misdrijven?

Vraag 3

Erkent u dat dit het gevolg is van het beleid van de vorige kabinetten Rutte? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Welke extra inspanningen gaat u samen met het Openbaar Ministerie (OM) leveren om dit op te lossen?

Vraag 5

Herinnert u zich de eerdere vragen over de werkdruk bij het OM?2 Welk deel van de middelen die het kabinet toevoegt aan de begroting van het OM komt ten goede aan de verlichting van de werkdruk en het terugdringen van het tekort aan personeel?

Vraag 6

Wanneer verwacht u dat de tekorten bij het OM zijn opgelost?


X Noot
1

Telegraaf, 21 september 2022, Bezuinigingen en steeds zwaardere zaken eisen tol: groot tekort aan officieren van justitie (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1831647545/bezuinigingen-en-steeds-zwaardere-zaken-eisen-tol-groot-tekort-aan-officieren-van-justitie).

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 2999.

Naar boven