Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de golf aan explosies en toename van (zelfgemaakte) explosieven (ingezonden 16 september 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Dit is hoe makkelijk je grondstoffen voor explosieven kunt kopen»?1

Vraag 2

Deelt u onze mening dat het onderzoek van Omroep Brabant pijnlijk blootlegt met hoeveel gemak iemand grondstoffen voor zelfgemaakte explosieven kan aanschaffen?

Vraag 3

Herinnert u zich de reactie van uw voorganger op de vragen van het lid Kathmann over het bericht dat de politie zich zorgen maakt over de toename van zelfgemaakte bommen?2 Welke ontwikkelingen ziet u sindsdien?

Vraag 4

Welke aanvullende maatregelen kunt u nemen om grondstoffen als hexamine, aceton en aluminiumpoeders, die gebruikt kunnen worden om zelf explosieven te maken, moeilijker verkrijgbaar te maken?

Vraag 5

Klopt het dat in de afgelopen 2,5 jaar bij 21 procent van de delicten waarbij explosies werden gebruikt een verdachte is opgepakt? En is het juist dat 8 van de 95 zaken in Brabant in die periode tot een veroordeling hebben geleid?3

Vraag 6

Vindt u net als wij dat dit aantal aanhoudingen en veroordelingen opvallend laag is? Welke acties kunt u ondernemen om ervoor te zorgen dat verdachten sneller opgepakt en effectiever vervolgd kunnen worden?


X Noot
1

Omroep Brabant, 12 september 2022, «Dit is hoe makkelijk je grondstoffen voor explosieven kunt kopen» (https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4141555/dit-is-hoe-makkelijk-je-grondstoffen-voor-explosieven-kunt-kopen).

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2020–2021, nr. 3832, (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z12362&did=2021D31131).

X Noot
3

Omroep Brabant, 10 september 2022, «Explosies bij huizen en beschieten van panden: daders komen er vaak mee weg» (https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4142258/explosies-bij-huizen-en-beschieten-van-panden-daders-komen-er-vaak-mee-weg).

Naar boven