Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over signalen dat gemeenten slecht voldoen aan de verplichtingen uit de privacywet (ingezonden 2 juni 2022).

Vraag 1

Herkent u de signalen dat gemeenten hun informatiehuishouding slecht op orde hebben? Kunt u dit toelichten?1

Vraag 2

Bent u het met de onderzoeker eens dat, voordat gemeenten aan de slag gaan met nieuwe technologieën en data-gedreven werken, eerst de basis op orde moet zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Hoe verklaart u dat gemeenten te weinig middelen vrijmaken voor gegevensbescherming? Ziet u een verband met de bezuinigingen vanuit het Rijk op gemeenten de afgelopen jaren en het nijpende personeelstekort bij vele gemeenten?2 3 4 5 6 7 8

Vraag 4

Ziet u het gevaar van gemeenten die wel gebruik maken van algoritmes en data om fraude op te sporen, maar tegelijkertijd de gegevensbescherming niet op orde hebben?

Vraag 5

In hoeverre houdt u toezicht op de mate van kwaliteit van gegevensbescherming bij gemeenten? Kunt u dit toelichten?

Vraag 6

Kunt u toelichten wat de mogelijkheden zijn tot handhaving zodat gemeenten de gegevensbescherming van mensen op orde krijgen?

Vraag 7

Bent u bereid om gemeenten te verbieden gebruik te maken van voorspellende algoritmes zo lang deze niet getoetst zijn en de rechtsbescherming van mensen niet gewaarborgd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Is er onderzoek gedaan naar de vraag in welke mate lokale volksvertegenwoordigers in staat zijn om hun controlerende taak op dit gebied uit te voeren? Zo nee, bent u daartoe bereid?


X Noot
1

Bits of Freedom, «De staat van privacy bij gemeenten», 25 mei 2022, www.bitsoffreedom.nl/wp-content/uploads/2022/05/Bits-of-Freedom-De-staat-van-privacy-bij-gemeenten.pdf

X Noot
2

Noordhollands Dagblad, «gemeente Zaanstad kan het werk niet meer aan door verzuim en personeelstekort», 29 januari 2022, www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220128_67339002?utm_source=google&utm_medium=organic

X Noot
3

deKrant, «Personeelstekort dreigt bij de gemeente Noordenveld», 21 oktober 2021, dekrantnieuws.nl/personeelstekort-dreigt-bij-de-gemeente-noordenveld/

X Noot
4

Brabants Dagblad, «De gemeente bellen? Helaas, Waalwijk is op sommige dagen alleen bij spoed bereikbaar door personeelstekort», 22 mei 2022, www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/de-gemeente-bellen-helaas-waalwijk-is-op-sommige-dagen-alleen-bij-spoed-bereikbaar-door-personeelstekort~a7192d22/?cb=2038aae6d3ce7d738d33afd65c3484fe&auth_rd=1

X Noot
6

Dagblad van het Noorden, «Torenhoog ziekteverzuim in organisatie gemeente Aa en Hunze neemt af», 17 mei 2022, dvhn.nl/drenthe/Torenhoog-ziekteverzuim-in-organisatie-gemeente-Aa-en-Hunze-neemt-af-27697186.html

X Noot
7

Barneveldse Krant, «Drie weken wachten op een paspoort is inmiddels standaard», 5 april 2022, www.barneveldsekrant.nl/lokaal/maatschappelijk/808186/-drie-weken-wachten-op-een-paspoort-is-inmiddels-standaard-

Naar boven