Vragen van het lid Goudzwaard (JA21) aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het dreigend belastingdrama voor zzp’ers (ingezonden 4 mei 2022).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat minder dan de helft van de zzp’ers die gebruik maakt van de fiscale oudedagsreserve (FOR) het belastinggeld reserveert dat met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moet worden betaald over hun opgebouwde oudedagsvoorziening?1

Vraag 2

Heeft u in beeld om welke bedragen het gaat en wat de omvang is van de groep zzp’ers die het betreft?

Vraag 3

Dreigt voor zzp’ers een belastingdrama als ze nalaten geld apart te zetten voor de belasting op de FOR, of is het al met al niet zo’n ramp?

Vraag 4

Overweegt u om de FOR te verbinden aan de voorwaarde dat het geld daadwerkelijk apart moet worden gezet?


X Noot
1

De Telegraaf, 2 mei 2022, «Oudedagsreserve financiële valkuil zzp’ers», (Oudedagsreserve financiële valkuil zzp’ers» | Geld | Telegraaf.nl)

Naar boven