Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het wegmoffelen van oversterfte door Coronadashboard (ingezonden 3 mei 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Coronadashboard moffelt oversterfte weg»?1

Vraag 2

Waarom heeft het coronadashboard oversterfte weggemoffeld? Kunt u uw antwoord gedetailleerd toelichten?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een dashboard van de rijksoverheid te vertrouwen moet zijn en geen cijfers moet vervalsen om het aantal coronasterfgevallen aan te dikken? Zo ja, wilt u het coronadashboard per direct ontbinden?

Vraag 4

Heeft u de bereidheid om cruciale analyses (o.a. over de oversterfte) door onafhankelijke deskundigen te laten uitvoeren en niet door (semi-)overheidsinstanties, zodat het gegoochel met cijfers met het doel om mensen corona-angst aan te jagen tot het verleden gaat behoren? Kunt u uw antwoord gedetailleerd toelichten?


X Noot
1

Maurice de Hond, 2 mei 2022, «Coronadashboard moffelt oversterfte weg» (https://www.maurice.nl/2022/05/02/coronadashboard-moffelt-oversterfte-weg/)

Naar boven