Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het BTW-tarief op openbaar vervoer (ingezonden 24 maart 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het pleidooi van reizigersorganisatie Rover en de NS voor het afschaffen van de BTW op openbaar vervoersdiensten?123

Vraag 2

Deelt u de mening dat het afschaffen van de BTW op openbaar vervoersdiensten een nuttige maatregel zou zijn om het gebruik van schone mobiliteit te bevorderen en de reiziger terug te winnen voor het openbaar vervoer nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dit tevens een nuttige maatregel zou zijn om consumenten te compenseren voor de gestegen energieprijzen en de torenhoge inflatie?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het afschaffen van de BTW op openbaar vervoer een effectieve manier zou zijn om vervoersarmoede te bestrijden?

Vraag 5

Bent u bereid om het afschaffen van de BTW op openbaar vervoer in overweging te nemen?

Vraag 6

Wat zou het kosten om de BTW op openbaar vervoer volledig af te schaffen?

Vraag 7

Wat zou het kosten om de BTW op openbaar vervoer terug te brengen naar het «oude" tarief van zes procent?


X Noot
1

Website Rover, 05-01-2022, »OV moet nu nadenken over terugwinnen reiziger», vindplaats: https://www.rover.nl/nieuws/50-corona/2021-ov-moet-nu-nadenken-over-terugwinnen-reiziger.

X Noot
2

Trouw, 17-01-2020, «Beloon goed gedrag en verlaag de btw op OV».

X Noot
3

RTL Nieuws, 25-02-2022, «Opnieuw rampjaar NS, roept op om btw op treinkaartje af te schaffen», vindplaats: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5290895/ns-wil-btw-op-treinkaartje-afschaffen-overheidssteun.

Naar boven