Vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de landsadvocaat en fraude-onderzoeken (ingezonden 4 maart 2022).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het feit dat het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken, weigert om het intern verrichte fraudeonderzoek openbaar te maken en/of te delen met het openbaar ministerie (OM)?1

Vraag 2

Wanneer bent u ervan op de hoogte gesteld dat het fraudeonderzoek niet gedeeld wordt met het OM? Welke actie heeft u toen ondernomen?

Vraag 3

Kunt u de uitkomsten van dit fraudeonderzoek, die u kent, delen met de Kamer?

Vraag 4

Zijn er door uw ministerie of het OM afspraken gemaakt met Pels Rijcken over het openbaar maken van dit interne onderzoek of het delen van het interne onderzoek met het OM (en/of het Ministerie van J&V)? Zo ja, kunt u dan aangeven welke afspraken daarover gemaakt zijn en wanneer die gemaakt zijn?

Vraag 5

Is deze weigering transparant te zijn tegenover uw ministerie en/of het OM voor u een reden om de zakelijke relatie met Pels Rijcken als landsadvocaat zo spoedig mogelijk te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Wie is de externe deskundige op het gebied van governance en integriteit, die samen met de Haagse deken Arjen van Rijn en de Rotterdamse deken Peter Hanenberg onderzoek gedaan heeft?2

Vraag 7

Hoe luidde de onderzoeksopdracht aan deze onderzoekscommissie en welk(e) persoon/personen heeft/hebben de reikwijdte van die opdracht opgesteld en/of verstrekt?

Vraag 8

Is er overleg geweest met de Minister of het Ministerie van J&V met betrekking tot dit onderzoek? Zo ja, welke informatie is gedeeld?

Vraag 9

Klopt het dat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) een spil is in het afhandelen van miljardenclaims tegen beursgenoteerde bedrijven?3

Vraag 10

Bent u ermee bekend dat gerechtigden niet altijd een claim indienen en dat er dus geld overblijft van die claims?

Vraag 11

Bent u ermee bekend dat er met de claims gefraudeerd wordt?4

Vraag 12

Is de VEB zelf ook onderwerp van onderzoek in de fraudezaak?

Vraag 13

Heeft u of uw ministerie onderzoek laten doen naar de vraag waarom de volledige Raad van Commissaren van de VEB in juli 2021 is opgestapt en of het opstappen gerelateerd is aan het onderzoek naar de fraude door Frank O.? Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om dat alsnog te doen?5

Vraag 14

Klopt het dat een voormalig partner van Pels Rijcken en advocaat van de VEB de is executeur-testamentair van Frank O. is en zijn nalatenschap beheert?

Vraag 15

Is het privé vermogen van Frank O. ook onderdeel van het onderzoek naar de fraude bij Pels Rijcken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 16

Hoe is geborgd dat belangenconflicten zijn uitgesloten, zoals deze advocaat die ook de VEB vertegenwoordigt en voormalig partner bij Pels Rijcken is geweest?

Vraag 17

Klopt het dat uw voorganger al veel eerder op de hoogte was een grote fraudezaak bij Pels Rijcken van het kantoor zelf? Welke fraudezaak betrof dat?6

Vraag 18

Was er een claimstichting onderdeel van deze fraudezaak? Zo ja, was er een band met de VEB?

Vraag 19

Wie heeft uw voorganger op de hoogte gesteld en welke informatie is hem toen verstrekt?

Vraag 20

Welke informatie met betrekking tot strafbare feiten en/of strafzaken inzake malversaties bij het indienen van claims bij claimstichtingen is sinds 2010 gedeeld met de bewindspersonen en met (de medewerkers) van uw ministerie (en de rechtsvoorgangers)? Kunt u een uitputtende lijst geven?

Vraag 21

Had Frank O. een rol bij de afwikkeling van de betreffende claim(s) ter zake waarvan de (straf)zaak over vermeende malversaties diende?

Vraag 22

Is er jurisprudentie over civiele en/of strafzaken met betrekking tot (malversaties bij) het indienen van (valse) claims? Kunt u een volledige lijst geven?

Vraag 23

Zo ja, kunt u de ECLI-nummers noemen waaronder deze zaken openbaar gemaakt zijn?

Vraag 24

Kunt u bevorderen dat de uitspraak van deze zaak bij de rechtbank Rotterdam in zijn geheel gepubliceerd wordt? Kunt u ook aangeven waarom deze zaak tot nu toe niet openbaar geworden is?7

Vraag 25

Wilt u een overzicht geven van alles wat er de afgelopen drie jaar bekend geworden is over het kantoor van de landsadvocaat of waarin dat kantoor een rol speelt? Wilt u daarvan een overzicht verstrekken (geen verwijzingen) waarin alle bewezen fraude, malversaties, verdenkingen, onderzoeken en strafzaken punt-voor-punt worden genoemd?

Vraag 26

Wilt u het antwoord op de vorige vraag voorleggen aan de ministerraad en aan de ministerraad vragen of zo’n kantoor nog geschikt is om de rol van landsadvocaat te hebben?

Vraag 27

Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?


X Noot
1

NRC, 21 feburari 2022, «Pels Rijcken weigert grootschalig fraudeonderzoek met OM te delen», https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/21/pels-rijcken-weigert-groot-fraudeonderzoek-met-om-te-delen-a4092140

X Noot
2

Advocatenblad, 10 maart 2021, «Commissie van drie personen onderzoekt miljoenenfraude Pels Rijcken», https://www.advocatenblad.nl/2021/03/10/commissie-van-drie-personen-onderzoekt-miljoenenfraude-pels-rijcken/

X Noot
3

VEB.net, 7 augustus 2012, «Succesvolle VEB collectieve acties», https://www.veb.net/artikel/01396/succesvolle-veb-collectieve-acties

X Noot
4

RTL Nieuws, 15 februari 2022, «Nep-gedupeerde belegger tikte half miljoen aan schikkingsclaims VEB binnen», https://www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/artikel/5288180/claimfraude-veb-gedupeerde-beleggers-wol-shell-kpnqwest

X Noot
5

FD.nl, 12 juli 2021, «Commissarissen beleggersvereniging VEB opgestapt», https://fd.nl/beurs/1396276/commissarissen-veb-stappen-op

X Noot
6

NRC, 28 september 2021, «Minister Grapperhaus lichtte Kamer verkeerd in over fraude bij Pels Rijcken», https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/28/minister-grapperhaus-lichtte-kamer-verkeerd-in-over-fraude-bij-pels-rijcken-a4059993

X Noot
7

RTL Nieuws, 15 februari 2022, «Nep-gedupeerde belegger tikte half miljoen aan schikkingsclaims VEB binnen», https://www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/artikel/5288180/claimfraude-veb-gedupeerde-beleggers-wol-shell-kpnqwest

Naar boven