Vragen van de leden Klaver en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over endometriose (ingezonden 24 februari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Endometriose moet ook in Nederland hoger op de agenda»?1

Vraag 2

Hoeveel vrouwen in Nederland hebben endometriose?

Vraag 3

Welke behandelingen zijn er voor vrouwen met endometriose?

Vraag 4

Wat zijn de gevolgen voor vrouwen, zowel in hun persoonlijke leven als voor hun behandelopties, van het feit dat het zeven jaar duurt voordat een diagnose wordt gesteld?

Vraag 5

Wat is de diagnosetijd van endometriose in andere landen in Europa?

Vraag 6

Welke stappen wilt u zetten om meer bekendheid over endometriose bij vrouwen en artsen te genereren?

Vraag 7

Deelt u de mening dat endometriose deel moet zijn van voorlichting over seksuele gezondheid?

Vraag 8

Bent u bereid om samen met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Rutgers en de Endometriose Stichting te bezien hoe voorlichting over endometriose onderdeel kan worden van de scholingsprogramma’s over seksuele gezondheid op middelbare scholen?

Vraag 9

Welke stappen wilt u zetten om tot betere richtlijnen te komen voor endometriose, zodat diagnoses sneller worden gesteld en de aandoening effectiever wordt behandeld? Bent u bereid om hierover om tafel te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) / het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)?

Vraag 10

Hoeveel geld is nu vanuit de overheid beschikbaar voor onderzoek naar endometriose?

Vraag 11

Bent u bereid om geld vrij te maken voor onderzoek naar endometriose en aan te sluiten bij de internationale onderzoekagenda? Zo ja, hoe en hoeveel? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 12

Bent u bereid om naar voorbeeld van de Franse president Macron een Nederlands actieplan voor endometriose op te stellen, waarbinnen tenminste aandacht is voor onderzoek naar oorzaken en behandelmethodes en voor het vergroten van bekendheid over de aandoeningen bij vrouwen en behandelaars?

Vraag 13

Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?


X Noot
1

Trouw, 16 februari 2022, «Endometriose moet ook in Nederland hoger op de agenda» (https://www.trouw.nl/binnenland/endometriose-moet-ook-in-nederland-hoger-op-de-agenda~b73d0f4c/).

X Noot
2

Endemoteriosis Guideline of European Society of Human Reproduction and Embryology, pagina 186.

Naar boven