Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de Minister van Financiën over het bericht «Ik dacht dat beleggen voor vermogende mannen was» (ingezonden 21 februari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ik dacht dat beleggen voor vermogende mannen was»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de volgende conclusies van het onderzoek van ABN Amro en McKinsey:

  • dat vrouwen minder beleggen en investeren, waardoor de Nederlandse economie jaarlijks mogelijk 169 miljard euro misloopt,

  • dat tweederde van de vrouwen, maar ook bijna de helft van de mannen, zich onvoldoende ondersteund of begrepen voelt door hun bank of financieel adviseur,

  • dat vrouwen minder snel hulp zoeken bij financiële problemen en minder financiële kennis hebben, en

  • dat vrouwelijke ondernemers meer moeite hebben om financiering aan te trekken?

Vraag 3

Denkt u dat op bovenstaande conclusies actie nodig is om te kijken hoe de financiële sector vrouwen beter kan ondersteunen? Zo ja, hoe zouden zulke acties er volgens u uit kunnen zien en moeten die volgens u vanuit de overheid komen, vanuit de sector, of vanuit beide?

Vraag 4

Wat vindt u van het grote verschil in perspectief tussen wat banken denken dat vrouwelijke klanten nodig hebben en waar ze daadwerkelijk behoefte aan hebben?

Vraag 5

Bent u met hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent eens dat de financiële geletterdheid van vrouwen én mannen in ieder geval moet worden verbeterd? Zo ja, wat moet er gedaan worden en wie zou die rol volgens u moeten oppakken?


X Noot
1

Volkskrant, 17 februari 2022

Naar boven