Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over de afname van de zwemvaardigheid onder kinderen (ingezonden 14 februari 2022).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «aandeel kinderen met zwemdiploma of volledig zwem-ABC neemt af»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat het aandeel kinderen zonder zwemdiploma aan het toenemen is (van 6 naar 9 procent) en het aantal kinderen dat voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid afneemt (van 36 naar 32 procent)?

Vraag 3

Hoe kijkt u met de kennis van nu naar het besluit om ook de zwembaden te sluiten tijdens lockdowns en avondlockdowns?

Vraag 4

Hoe gaat u deze trend keren? Met welke plannen of maatregelen gaat u er aan bijdragen dat meer kinderen zwemdiploma’s halen in plaats van minder, zoals nu de trend is?

Vraag 5

Op welke wijze kunt u een impuls geven om de zwemvaardigheid onder kinderen, die de afgelopen tijd onder andere vanwege de sluiting van zwembaden geen zwemlessen hebben gehad, de komende maanden toch nog te laten toenemen?

Vraag 6

Bent u bereid concrete afspraken te maken met de Nationale Raad voor Zwemveiligheid om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen voor komende zomer leren zwemmen?


X Noot
1

Mulier Instituut, 11 februari 2022, «Aandeel kinderen met zwemdiploma of volledig zwem-ABC neemt af' (https://www.mulierinstituut.nl/actueel/aandeel-kinderen-met-zwemdiploma-of-volledig-zwem-abc-neemt-af/)

Naar boven