Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een omstreden middel tegen corona (ingezonden 5 januari 2022).

Vraag 1

Kent u het artikel de De Gelderlander over een omstreden middel tegen corona, zoals vermeld in de voetnoot?1

Vraag 2

Kunt u aangegeven welke maatregelen u neemt tegen websites die «informatie» verschaffen die haaks staat op richtlijnen van artsen?

Vraag 3

Kunt u verduidelijken wat de mogelijkheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn om te straffen?

Vraag 4

Bij ernstige overtredingen is het aan de strafrechter, zo stelt de IGJ; wie beoordeelt dat c.q. doet een melding om het aan de strafrechter voor te leggen?

Vraag 5

Waarom behouden huisartsen die het betreft het recht om zorg te verlenen en worden ze niet geschrapt uit het BIG-register?


X Noot
1

De Gelderlander, 31 december 2021, «Janny voelt zich opgelicht door huisarts die haar omstreden middel tegen corona gaf: «Gek dat dit zo makkelijk kan»; https://www.gelderlander.nl/boxmeer/janny-voelt-zich-opgelicht-door-huisarts-die-haar-omstreden-middel-tegen-corona-gaf-gek-dat-dit-zo-makkelijk-kan~afcd313f/

Naar boven