Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Zeer nauwe verbintenis Roland Berger en Tata» (ingezonden 17 december 2021).

Vraag 1

Sinds wanneer bent u op de hoogte van de nauwe banden tussen Roland Berger en Tata Steel?1

Vraag 2

Is u gemeld dat er een professionele band bestond tussen Roland Berger en Tata?

Vraag 3

Wat betekent deze nauwe verbintenis voor de onafhankelijkheid van de haalbaarheidsstudie die Roland Berger heeft uitgevoerd naar de groene productie van staal door Tata?

Vraag 4

Kunt u toelichten op welke manier Roland Berger en Tata Steel gezamenlijk toegang tot de Indiase markt aanboorden?

Vraag 5

Kunt u toelichten op welke manier Roland Berger de autotak van Tata weer winstgevend heeft gemaakt toen deze in moeilijkheden verkeerde?

Vraag 6

Welke overige samenwerking tussen Roland Berger en Tata Steel is bij u bekend?

Vraag 7

Bent u bereid om met Tata en Roland Berger in gesprek te gaan over openbaarmaking van alle scenario’s? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Noordhollands dagblad, 15 december 2021, «Zeer nauwe verbintenis Roland Berger en Tata roept vraagtekens op over »onafhankelijke» haalbaarheidsstudie »groen staal»«. (https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211215_23432988?utm_source=google&utm_medium=organic)

Naar boven