Vragen van de leden Pouw-Verweij en Eppink (beiden JA21) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Defensie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht van 1 december 2021 in het NRC dat «bij defensie duizenden boosterprikkers klaarstaan» (ingezonden 3 december 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht: «Te weinig boosterprikkers? Bij defensie staan er duizend klaar»?1

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten of u van mening bent dat de trage boostercampagne in Nederland als een succes ervaren mag worden?

Vraag 3

Hoe bent u voornemens uw «boosteroffensief» binnen december nog tot een succes te brengen?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat 1.500 militairen beschikbaar staan als «prikkers»?

Vraag 5

Bent u van mening dat de vierhonderd militairen die de GGD zullen gaan helpen met testen voldoende zullen zijn om de Nederlandse boostercampagne in lijn te brengen met andere westerse landen zoals het Verenigd Koninkrijk of Hongarije, die beide ondertussen bijna dertig procent van hun bevolking hebben geprikt met een boosterprik?

Vraag 6

Kunt u uiteenzetten of u voornemens bent 1.500 of meer militairen aan te leveren en in te zetten als prikkers?

Vraag 7

Bent u voornemens huisartsen, die ook in de vaccinatiecampagne meegeprikt hebben, te vragen om boosterprikken te helpen zetten?

Vraag 8

Bent u op de hoogte dat bijna 16.000 geneeskundestudenten middels de vereniging «De Geneeskundestudent» zouden kunnen en willen helpen boosteren?

Vraag 9

Kunt u uiteenzetten of u voornemens bent deze grote groep studenten te benaderen om te helpen boosterprikken te zetten?

Vraag 10

Welke andere groepen bent u voornemens te benaderen om de boostercampagne te versnellen?

Vraag 11

Bent u bereid elke vraag afzonderlijk te beantwoorden en op korte termijn te beantwoorden?


X Noot
1

NRC, 1 december 2021, «Te weinig boosterprikkers? Bij defensie staan er duizend klaar» (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/01/te-weinig-boosterprikkers-bij-defensie-staan-er-duizend-klaar-a4067646)

Naar boven