Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de petitie van 700 distributiemedewerkers van GXO (ingezonden 1 december 2021).

Vraag 1

Wat is uw oordeel over het bericht «FNV: H&M moet leverancier aanspreken op veiligheidscheck in pauze»?1

Vraag 2

Bent u het met de actievoerende distributiemedewerkers eens dat GXO de veiligheidscheck niet zou moeten uitvoeren in de tijd van de werknemers, maar in de tijd van de werkgever? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat medewerkers van GXO tijdens een jaarlijkse inspectie van de Hennes & Mauritz (H&M) wordt opgedragen te zeggen dat zij geen Engels kunnen spreken om een goede controle te belemmeren?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat eerst GXO weigerde de petitie van de distributiemedewerkers in ontvangst te nemen, en gisteren ook de top van H&M dit weigerde?2

Vraag 5

Bent u bereid een onaangekondigde controle uit te voeren om vast te stellen of het beleid van GXO in Tilburg voldoet aan de wetten en regels? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Nieuws.nl, 25 november 2021, «FNV: H&M moet leverancier aanspreken op veiligheidscheck in pauze», (https://nieuws.nl/economie/20211125/fnv-hm-moet-leverancier-aanspreken-op-veiligheidscheck-in-pauze/).

X Noot
2

FNV, 29 november 2021, «H&M neemt petitie distributiemedewerkers in ontvangst na politie-interventie», (https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2021/11/h-m-neemt-petitie-distributiemedewerkers-in-ontvan).

Naar boven