Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Veerdienst Saba/Statia gestrand door blunderende ministeries» (ingezonden 12 november 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Veerdienst Saba/Statia gestrand door blunderende ministeries»?1 Hoe beoordeelt u deze berichtgeving?

Vraag 2

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de veerdienst Saba/Statia/Sint Maarten?

Vraag 3

Klopt het dat de veerdienst op 1 november jl. zou beginnen, maar dat dit niet is gelukt? Zo ja, wat is daarvoor de reden, wat is daarvan de oorzaak?

Vraag 4

In hoeverre klopt het dat de Douane en de Koninklijke Marechaussee niet voorbereid waren? Hoe kan het dat niet alle instanties en ministeries gereed waren op 1 november 2021? In hoeverre klopt het dat er buiten de reguliere werktijden onvoldoende personeel is om goederen en personen te controleren?

Vraag 5

Hoe kan het dat de ministeries blijkbaar onvoldoende hebben samengewerkt om de veerdienst per 1 november jl. te kunnen starten?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de veerdienst een betaalbaar alternatief zou moeten bieden voor het intereilandelijk vervoer en de dure vliegtarieven?

Vraag 7

Welke problemen zijn er nog die moeten worden opgelost voor een snelle start van de veerdienst en hoe gaan deze opgelost worden?

Vraag 8

Wanneer kan de veerdienst dan alsnog van start gaan?


X Noot
1

Dossier Koninkrijksrelaties, 10 november 2021, «Veerdienst Saba/Statia gestrand door blunderende ministeries», https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2021/11/10/veerdienst-saba-statia-gestrand-door-blunderende-ministeries/

Naar boven