Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van Undercover in Nederland over de misstanden bij zorginstelling Zuster Norma (ingezonden 10 november 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de schokkende misstanden die worden getoond in de uitzending van Undercover in Nederland over de zorginstelling Zuster Norma?1

Vraag 2

Bent u het ermee eens dat het onacceptabel is dat deze zorginstelling dementerende ouderen soms een groot deel van de dag in hun bed laat liggen, zonder eten of verschoning?

Vraag 3

Wat is uw reactie op het feit dat niet-bevoegd personeel werd gedwongen om medische handelingen uit te voeren?

Vraag 4

Hoe kan het dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vorig jaar stelde dat er «voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen»2, terwijl de misstanden momenteel weer enorm zijn?

Vraag 5

Hoe kan het dat de IGJ na de vaststelling dat de situatie was verbeterd de misstanden onvoldoende in het vizier had?

Vraag 6

Wat gaat u doen om deze misstanden zo snel mogelijk aan te pakken? Is de IGJ op dit moment bezig om de situatie voor deze ouderen te verbeteren?

Vraag 7

Wat kunt u zeggen over de financiële positie van Zuster Norma? Als geld niet besteed is aan genoeg en gekwalificeerd personeel en goede voeding, waar is het geld dan wel aan besteed?

Vraag 8

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de bewoners zo snel mogelijk een veilige en prettige plek krijgen om te wonen?


X Noot
1

SBS6, 4 novmeber 2021, «Undercover in Nederland, seizoen 18, aflevering 7» https://www.kijk.nl/programmas/undercover-in-nederland/PlLazqEpxWO

X Noot
2

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 11 augustus 2020, «Einde last onder dwangsom voor Zuster Norma Het Witte Huis en Zuster Norma Johan de Witt» (https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/08/11/einde-last-onder-dwangsom-voor-zuster-norma-het-witte-huis-en-zuster-norma-johan-de-witt)

Naar boven