Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de praktijk van het uitsluiten door Jehova’s Getuigen van afvallige leden (ingezonden 2 november 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de praktijk van excommunicatie (ook wel «shunning» genoemd) die door de gemeenschap van Jehova’s Getuigen wordt gehanteerd bij oud-leden van de gemeenschap? Ziet u ook in dat dit handelen extreem schadelijk kan zijn voor degenen die dit overkomt? 1

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten op welke manier mensen die te maken krijgen met shunning vanuit de overheid hulp wordt geboden op zowel mentaal als praktisch vlak?

Vraag 3

Kunt u verduidelijken wat de overheid op dit moment doet om shunningspraktijken een halt toe te roepen?

Vraag 4

Biedt de wet op dit moment volgens u voldoende mogelijkheden om shunningspraktijken tegen te gaan? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, bent u bereid te bezien hoe de wet zou moeten worden aangepast om adequaat op te kunnen treden tegen shunning?

Vraag 5

Hoe ver bent u met de oprichting van het meldpunt voor slachtoffers van sektes en hun familieleden, waar de Kamer per motie om vroeg?2


X Noot
1

Pointer, KRO NCRV, 18 september 2021, «Jehovah’s Getuigen onder de loep vanwege structuele uitsluiting ex-leden», https://pointer.kro-ncrv.nl/jehovahs-getuigen-onder-de-loep-vanwege-structuele-uitsluiting-ex-leden en EenVandaag, 21 oktober 2021, ««Je wordt sociaal doodverklaard als je eruit stapt», ex-Jehova Henri spant samen met anderen rechtszaak aan tegen zijn voormalige geloofsgemeenschap», https://eenvandaag.avrotros.nl/item/je-wordt-sociaal-doodverklaard-als-je-eruit-stapt-ex-jehova-herni-spant-samen-met-anderen-rechtszaak-aan-tegen-zijn-voormalige-geloofsgemeenschap/

X Noot
2

Kamerstuk 35 570 VI, nr. 54.

Naar boven