Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over hardhandig politieoptreden (ingezonden 1 november 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met beelden die op social media circuleren waar de politie hardhandig optreedt?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat dit om de politie Den Haag gaat?

Vraag 3

Van wanneer is dit handelen van de politie en wat was de aanleiding? Kunt u een gedetailleerd antwoord geven?

Vraag 4

Kunt u duiden waarom er zoveel explosief geweld wordt gebruikt en waarom er zo gescholden wordt? Kunt u een gedetailleerd antwoord geven?

Vraag 5

Wat gaat u doen om buitensporig geweld door de politie aan te pakken? Kunt u een toelichting geven?

Naar boven