Vragen van de leden Van Kent (SP) en Ceder (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de situatie van arbeidsmigranten in Tiel (ingezonden 15 oktober 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de situatie van ontheemde arbeidsmigranten in Tiel die hierdoor op grote schaal in de natuur moeten leven?

Vraag 2

Wat gaat u, eventueel in samenspraak met andere bestuurslagen, doen aan deze situatie?

Vraag 3

Hoe gaat u de in september aangenomen motie Segers/Marijnissen1, die verzoekt om in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de G4 te komen tot een plan op maat voor dakloze Europese Unie (EU)-arbeidsmigranten, uitvoeren? Bent u het eens dat deze zo snel mogelijk uitgevoerd moet worden voor de winter komt?


X Noot
1

Kamerstuk 35 925, nr. 35

Naar boven