Vragen van het lid Hammelburg (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over de bedrijfsopvolgingsregeling (ingezonden 11 oktober 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Adviseurs bepleiten eerlijkere belastingvrijstelling bij bedrijfsopvolging»?1

Vraag 2

Herkent u het beeld dat een groot deel van de voordelen van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) terechtkomt bij een kleine groep ondernemers?

Vraag 3

Wat is de jaarlijkse budgettaire derving van de BOR?

Vraag 4

Hoeveel zou dit zijn wanneer de BOR zou worden vormgegeven zoals opgenomen in het artikel van het FD?

Vraag 5

Welke andere doelmatigheidsverbeteringen zijn er mogelijk in de BOR?

Vraag 6

Wanneer zouden dergelijke doelmatigheidsverbeteringen uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst?

Naar boven