Vragen van de leden De Roon en Kops (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat over de gastekorten en het bericht dat het Russische Gazprom minder gas levert (ingezonden 7 oktober 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Gazprom cuts gas to EU via Belarus by 70 percent»?1

Vraag 2

Wat betekent het gedeeltelijk dichtdraaien van de gaskraan door Gazprom, in kwantitatieve zin voor de Nederlandse gasimport?

Vraag 3

In welke mate draagt dit bij aan de zeer explosief gestegen gasprijzen in Nederland?

Vraag 4

Klopt het wat EU-commissaris Kadri Simson zegt, dat Gazprom zich desondanks houdt aan de langetermijncontracten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Indien wat Simson zegt klopt, is dan de conclusie dat Nederland zelf de zaken gewoon totaal niet op orde heeft door het sluiten van korte termijncontracten en het hanteren van gevaarlijk lege gasvoorraden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Hoe verklaart u het verschil tussen de uitspraken van Simson en die van voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen, die juist stelt dat het optreden van Rusland de hoofdoorzaak is van de gestegen gasprijzen?

Vraag 7

Wanneer gaat Nederland nou eens investeren in kernenergie, zodat we minder afhankelijk worden van weersinvloeden, Gazprom of haperende EU-politiek zoals inzake Nord Stream 2?

Vraag 8

Bent u bereid de Nederlandse olie- en gasmaatschappijen voortaan te verplichten bepaalde minimumvoorraden aan te leggen zoals ook enkele andere landen doen? Zo nee, waarom niet?2


X Noot
1

EU Observer, 6 oktober 2021 «Gazprom cuts gas to EU via Belarus by 70 percent» (https://euobserver.com/world/153132).

X Noot
2

NOS, 5 oktober 2021, «Opnieuw sterke stijging gasprijs, nu al sterke stijging gasprijs nu al acht keer zo hoog als een jaar geleden» (https://nos.nl/artikel/2400511-opnieuw-sterke-stijging-gasprijs-nu-al-acht-keer-zo-hoog-als-een-jaar-geleden).

Naar boven