Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen» (ingezonden 30 september 2021).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen» op NU.nl van 30 september jl.?1

Vraag 2

Kunt u herbevestigen dat het op dit moment verboden is voor werkgevers van hun werknemers een vaccinatiebewijs te eisen om toegang te verkrijgen tot hun fysieke werkomgeving?

Vraag 3

Klopt het dat u, vanwege het ontbreken van een wettelijke basis daarvoor, niet kunt optreden tegen werkgevers die toch een vaccinatiebewijs van hun werkgevers eisen?

Vraag 4

Bent u bereid om per spoedwet een dergelijke juridische basis te creëren zodat u wel kunt optreden tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs eisen van hun werknemers

Vraag 5

Bent u tevens bereid werkgevers er in de tussentijd nadrukkelijk op te wijzen dat het eisen van een vaccinatiebewijs van werknemers verboden is?

Vraag 6

Kunt u deze vragen, gegeven de urgentie, per ommegaande beantwoorden?


X Noot
1

NU.nl, 30 september 2021, «Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen», (https://www.nu.nl/economie/6159742/ministerie-kan-niets-doen-tegen-bedrijven-die-vaccinatiebewijs-eisen.html).

Naar boven