Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de inval in kalverslachterij Ekro door 269 Libération Animale (ingezonden 22 september 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de inval bij kalverslachterij Ekro door 269 Libération Animale?1, 2, 3

Vraag 2

Waren er van tevoren inlichtingen die wezen op deze inval? Zo niet, waarom niet?

Vraag 3

Heeft u een goed beeld van de dreiging afkomstig van dieren-activistische groepen? Zo niet, waarom niet?

Vraag 4

Hoeveel prioriteit heeft het tegengaan van dit soort acties van dierenactivisten voor de NCTV en andere veiligheidsdiensten?

Vraag 5

Was u al voor de inval bekend met 269 Libération Animale?

Vraag 6

Definieert u de handelingen van 269 Libération Animale als terrorisme? Zo niet, waarom niet?

Vraag 7

Definieert u 269 Libération Animale, een organisatie die democratische middelen afwijst, als een terroristische organisatie? Zo niet, waarom niet?

Vraag 8

Hoe kwalificeert u de vergelijkingen die 269 Libération Animale trekt tussen de vleesindustrie en het naziregime, de Holocaust en de slavernij?

Vraag 9

Baart het u zorgen dat het overgrote deel van de invallers afkomstig is uit het buitenland?

Vraag 10

Kunt u toelichten hoe buitenlandse extremisten een grote inval in het midden van Nederland kunnen organiseren zonder dat veiligheidsdiensten of politie hen strobreed in de weg legt?

Vraag 11

Het doel van 269 Libération Animale is «niet om het publiek bewust te maken, maar om concrete effecten als economische schade te veroorzaken», op welke manier wijkt deze strategie af van de strategie die dierenactivisten tot noch toe hanteerden?

Vraag 12

Op welke wijze hoopt u deze nieuwe strategie te ondervangen?

Vraag 13

Overweegt u zwaardere bestraffing voor dit soort misdrijven, in de context dat 269 Libération Animale de actie, ondanks hun arrestatie en beboeting, als een «overwinning» definieert? Zo ja, kunt u deze overwegingen zo snel mogelijk met de Kamer delen?

Vraag 14

269 Libération Animale heeft al aangekondigd door te gaan met deze acties, op welke manier gaat u proberen dit te voorkomen?

Vraag 15

Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?


X Noot
1

De Stentor, 13 september 2021, «Libération Animale reageert op vastketenactie in Apeldoorn: «Dit is geen overwinning, onze strijd gaat door»»,https://www.destentor.nl/apeldoorn/liberationanimale-reageert-op-vastketenactie-in-apeldoorn-dit-is-geen-overwinning-onze-strijd-gaat-door~a8700c46/

X Noot
2

De Stentor, 13 september 2021, «Activisten breken in bij Apeldoornse slachterij Ekro en ketenen zich vast: «Totaal misdadig»», https://www.destentor.nl/apeldoorn/activistenbreken-in-bij-apeldoornse-slachterij-ekro-en-ketenen-zich-vast-totaal-misdadig~a9148109/

X Noot
3

De Stentor, 14 september 2021, ««Bezetters» van kalverslachterij Ekro in Apeldoorn na nachtje cel weer naar huis», https://www.destentor.nl/apeldoorn/bezettersvan-kalverslachterij-ekro-in-apeldoorn-na-nachtje-cel-weer-naar-huis~a01da8e3/

Naar boven