Vragen van het lid Sneller (D66) aan de Minister-President en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afwezigheid van het kabinet en de aanwezigheid van de Koning en Koningin bij de «Dutch Grand Prix» in Zandvoort (ingezonden 6 september 2021).

Vraag 1

Waarom vindt u het niet gepast als Ministers of Staatssecretarissen namens het kabinet naar de «Dutch Grand Prix» in Zandvoort gaan en kunt u dit toelichten?

Vraag 2

Waarom vindt u het wel gepast dat Koning Willem-Alexander – als hoofd van de regering – en Koningin Máxima naar de «Dutch Grand Prix» in Zandvoort gaan en kunt u dit toelichten?

Naar boven