Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid over LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenval (ingezonden 1 september 2021).

Vraag 1

In hoeverre is bij u bekend dat vanwege de hoeveelheid regen die de afgelopen zomer in Noord-Nederland is gevallen boeren in de problemen zijn gekomen met het uitrijden van mest?1

Vraag 2

Erkent u dat dit, en de aanhoudende natte weersomstandigheden, effect heeft op het uitrijden van mest?

Vraag 3

Kunt u aangeven welke verplichtingen boeren hebben met betrekking tot het uitrijden van mest en hoe deze verplichtingen onderbouwd zijn?

Vraag 4

Bent u bereid om gehoor te geven aan het verzoek van LTO Noord om de periode om mest uit te rijden met twee weken te verlengen? Zo ja kunt u de sector ruim voor 15 september aanstaande duidelijkheid geven? Zo nee waarom niet?


X Noot
1

Nieuwe Oogst, 24 augustus 2021, «LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenval», https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/24/lto-noord-wil-verlenging-mest-uitrijden-vanwege-hevige-regenval

Naar boven