Vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer (beiden SGP) aan de Ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Wit-Rusland ongeveer 1 miljard euro ontvangt van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) (ingezonden 1 september 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat Wit-Rusland ongeveer 1 miljard euro ontvangt van het IMF?1

Vraag 2

Waar is de financiële ondersteuning voor bestemd, voor welke doelen moet het geld aangewend worden?

Vraag 3

Welke (politieke) voorwaarden zijn verbonden aan de financiële steun?

Vraag 4

Hoe wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de financiële middelen gemonitord?

Vraag 5

In hoeverre kunnen de financiële middelen van het IMF de sancties tegen Wit-Rusland ondermijnen door de effecten ervan op ongewenste wijze te verzachten?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is dat Wit-Rusland een fors bedrag ontvangt via het IMF, terwijl er met Nederlandse steun sancties aan Wit-Rusland opgelegd zijn door landen die ook lid zijn van het IMF?

Vraag 7

Geeft het IMF zich rekenschap van deze tegenstrijdigheid, en zo ja, op welke manier?

Vraag 8

Bent u bekend met de kritische reacties vanuit bijvoorbeeld de Wit-Russische oppositie op de schenking, en in hoeverre deelt u hun kritiek?

Vraag 9

Welke invloed kan Nederland met gelijkgestemde landen uitoefenen op deze beslissing van het IMF, en bent u bereid zich in te zetten voor het intrekken ervan?

Vraag 10

Deelt u de mening dat Nederland geen trekkingsrechten mag kopen van Wit-Rusland?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Brekelmans en Heinen (beiden VVD), ingezonden 24 augustus 2021 (vraagnummer 2021Z14510).


X Noot
1

NRC, 23 augustus 2021, «Ondanks kritiek bijna miljard dollar aan IMF-steun voor Wit-Rusland» (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/23/ondanks-kritiek-bijna-miljard-dollar-aan-imf-steun-voor-wit-rusland-a4055797)

Naar boven