Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel Twee medewerkers Haagse ggz-instelling ernstig gewond bij geweldsincident, verdachte dood gevonden (ingezonden 19 juli 2021).

Vraag 1

Kent u het artikel Twee medewerkers Haagse ggz-instelling ernstig gewond bij geweldsincident, verdachte dood gevonden?1

Vraag 2

Klopt het dat het schietincident begon in het pand van GGZ-instelling Parnassia?

Vraag 3

Welke maatregelen zijn er bij Parnassia en andere GGZ-instellingen genomen om mensen te controleren op wapens voordat ze binnenkomen?

Vraag 4

Indien er eerder incidenten zijn geweest met deze betrokkene zijn daarvan dan meldingen gemaakt?

Vraag 5

Hebben die meldingen gevolgen gehad voor de pleger van het incident?

Vraag 6

Welke maatregelen worden er genomen voor medewerkers wanneer zij met agressie in welke vorm dan ook te maken hebben gehad?

Vraag 7

Welke protocol is er met betrekking tot de behandeling van personen die blijk hebben gegeven agressief en/of gewelddadig te kunnen zijn?

Vraag 8

Herinnert u zich de case van GGNet die hij begin 2020 aangereikt heeft gekregen? (bijgevoegd)

Vraag 9

Welke maatregelen zijn er intussen genomen om te zorgen dat geweldplegers gevolgen ondervinden?

Vraag 10

Welke maatregelen zijn er intussen getroffen om medewerkers te beschermen?


X Noot
1

https://www.parool.nl/es-b8ca8980 alsmede Slachtoffer schietincident Parnassia overleden – Skipr?

Naar boven