Vragen van het lid De Kort (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de renovatie van het Binnenhof (ingezonden 12 juli 2021).

Vraag 1

Wanneer wist u dat de kostenraming wederom hoger zou uitvallen?

Vraag 2

Waarom heeft u ervoor gekozen om dit naarbuiten te brengen op de eerste dag van het reces?

Vraag 3

Waarom is er niet eerder gekeken naar veiligheidsmaatregelen en moet nu uitsluitend op dit onderdeel het budget met 127 miljoen euro worden verhoogd?

Vraag 4

Waarom wordt er wederom extra geld uitgetrokken voor duurzaamheid en is dit noodzakelijk?

Vraag 5

Is het Binnenhof na renovatie pandemie-proof of worden hier ook extra kosten voor verwacht?

Vraag 6

Ziet u nog mogelijkheden voor kostenreductie?

Vraag 7

Kunnen we het geraamde bedrag als plafond-bedrag beschouwen?

Naar boven