Vragen van de leden Van den Hil, Van der Woude en De Vries (allen VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «Noodkreet: tandarts gezocht voor Rotterdam, laat meer studenten toe» en de beantwoording van de Minister voor Medische Zorg op eerdere vragen hierover (ingezonden 6 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht omtrent het grote tekort aan tandartsen in Zuidwest-Nederland?1 En met de eerder gegeven antwoorden op schriftelijke vragen over de brandbrief over het grote tekort aan tandartsen in Zeeland en de regio Rotterdam?2

Vraag 2

Binnen welke termijn kan de Kamer de uitwerking van de mogelijkheden om het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen uit te breiden, verwachten?

Vraag 3

Welke stappen heeft u, sinds de totstandkoming van de aanbevelingen van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) in 2020 over de moeilijk te vullen tandartsvacatures, genomen om tot meer opleidingsplaatsen voor tandartsen te komen? Heeft dit inmiddels geleid tot meer opleidingsplaatsen?

Vraag 4

Op welke manier gaat u in overleg met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) om de tekorten aan tandartsopleidingsplaatsen bij hen onder de aandacht te brengen?


X Noot
1

AD, 3 mei 2021, «Noodkreet: tandarts gezocht voor Rotterdam, laat meer studenten toe» https://www.ad.nl/rotterdam/noodkreet-tandarts-gezocht-voor-rotterdam-laat-meer-studenten-toe~a3f1189a/

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 3243

Naar boven