Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Internationaliseer de staf wanneer docenten slecht Engels spreken» (ingezonden 2 juli 2021).

Vraag 1

Wat vindt u van de resultaten uit het onderzoek waaruit blijkt dat de effecten van Engelstalig onderwijs op leerprestaties niet eenduidig zijn vastgesteld?1 In hoeverre is er meer onderzoek nodig om deze vraag wel goed beantwoord te krijgen?

Vraag 2

Heeft de conclusie dat de effecten op leerprestaties niet eenduidig vastgesteld kunnen worden effect op uw beleidsopvattingen om meer Engelstalige opleidingen te stimuleren?

Vraag 3

Wat vindt u van de suggestie van de onderzoekers om in te zetten op meer internationale staf?

Vraag 4

Wat zou dit betekenen voor verdringing van goede Nederlandse docenten en onderzoekers?

Vraag 5

Vindt u dat hoger onderwijs instellingen deze route moeten bewandelen?


X Noot
1

Science Guide, d.d. 30 juni 2021, «Internationaliseer de staf wanneer docenten slecht Engels spreken», https://www.scienceguide.nl/2021/06/internationaliseer-de-staf-als-docenten-slecht-engels-spreken/

Naar boven