Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212021Z11001

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over een lading onderschepte munitie op vliegveld Beek (ingezonden 17 juni 2021).

Vraag 1

Wat zijn de precieze feiten met betrekking tot de door de douane onderschepte munitie op vliegveld Beek, eind mei?1 Op welke dag had dit plaats?

Vraag 2

Klopt het dat het om 5.000 kilo gaat? Zo nee, om hoeveel gaat het dan?

Vraag 3

Om welk(e) soort(en) munitie gaat het hierbij?

Vraag 4

Klopt het dat vliegveld Beek de vertrekluchthaven was? Zo nee, wat was dan de vertrekhaven?

Vraag 5

Waar zou de munitie heen worden gestuurd? Wat was de eindbestemming?

Vraag 6

Is voor de partij munitie een wapenexportvergunning aangevraagd? Zo ja, wanneer en door wie?

Vraag 7

Is een wapenexportvergunning verleend? Zo ja, op basis van welke criteria?

Vraag 8

Is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie (OM)?

Vraag 9

Zijn er mensen verdacht van strafbare feiten die verband houden met het aanbieden van deze partij?

Vraag 10

Heeft het OM hierover contact met buitenlandse instanties? Zo ja, welke?

Vraag 11

Om hoeveel personen gaat het daarbij?

Vraag 12

Zijn dat mensen met de Nederlandse nationaliteit? Zo nee, om welke nationaliteit gaat het dan?


X Noot
1

Lading munitie onderschept, Dagblad De Limburger, 12 juni 2021.