Vragen van de leden De Roon en Fritsma (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht dat Nederland deelneemt aan een militaire oefening in de Westelijke Sahara (ingezonden 10 juni 2021).

Vraag 1

Klopt het dat Nederland met andere westerse landen deelneemt aan de oefening «African Lion 2021» die van 7 tot 18 juni plaatsvindt in Marokko, Senegal en Tunesië?1

Vraag 2

Klopt het dat een deel van deze militaire oefening wordt gehouden in de door Marokko bezette Westelijke Sahara?

Vraag 3

Bent u voornemens Nederlandse militairen naar de Westelijke Sahara te sturen, of zijn ze daar al aanwezig voor deze militaire oefening?

Vraag 4

Erkent u Marokko’s annexatie van de Westelijke Sahara nu Nederland deelneemt aan een oefening die deels in de Westelijke Sahara plaatsvindt?

Vraag 5

Waarom heeft u de Kamer niet geïnformeerd over deze politiek gevoelige oefening, de mogelijke Nederlandse betrokkenheid en recente perikelen rond de Westelijke Sahara?

Vraag 6

Indien Nederlandse militairen deelnemen, wilt u ze dan onmiddellijk uit deze militaire oefening terugtrekken en naar huis sturen?

Vraag 7

Wilt u Nederland in de toekomst ook niet laten oefenen in de Westelijke Sahara noch in Marokko dat al jaren weigert criminelen en illegalen uit Nederland terug te nemen?


X Noot
1

The Arab Weekly, 1 juni 2021, «In major boost to Morocco’s position, Western powers join US in «African Lion» exercise in Western Sahara» (https://thearabweekly.com/major-boost-moroccos-position-western-powers-join-us-african-lion-exercise-western-sahara) en: The Times, 31 mei 2021, «Spain snubs US war games in Africa because of dispute with Morocco over Western Sahara» (https://www.thetimes.co.uk/article/spain-snubs-us-war-games-in-africa-because-of-dispute-with-morocco-over-western-sahara-jpkgmjctm).

Naar boven